آقای احمدی نژاد سنگ را پرتاب کن!

عکسی که می بینید، عکس معروف پروفسور ادوارد سعید است که در ۳ جولای سال ۲۰۰۰، اندکی پس از آزادی جنوب لبنان و در جنوب لبنان از او گرفته شده است. او در حال پرتاب سنگ به سمت مرزهای جعلی رژیم صهیونیستی است.
مرحوم ادوارد سعید، نظریه پرداز ادبی و استاد دانشگاه کلمبیا، یک آمریکاییِ فلسطینی الاصلِ مسیحی بود که به خاطر تالیفاتش در حوزه نظریه پست کلنیالیسم (پسا استعماری) از شهرت جهانی برخوردار است. مجامع صهیونیستی آمریکا، پس از انتشار این عکس، تبلیغات سیاهی علیه سعید در آمریکا به راه انداختند. گویا حرکت نمادین سعید که تداعی گر داستان پرتاب سنگِ داود(ع) به سمت جالوت بود برای جالوتیان زمان گران تمام شده بود. به خصوص که اینان مدعی پیروی از داود(ع) هم هستند.

این روزها، قبل از سفر رئیس جمهوری احمدی نژاد به لبنان، شایعاتی در مورد پرتاب نمادین سنگ توسط ایشان به سمت مرزهای رژیم صهیونیستی منتشر شده است. بالشخصه دوست دارم این شایعه، واقعیت داشته باشد. این کار با هیچ یک از قوانین بین المللی هم مغایرت ندارد. این عمل، اعتراضی نمادین به اشغالگری و تجاوز است. بر اساس قطعنامه های مکرر سازمان ملل، رژیم صهیونیستی در مورد سرزمینهایی که فراتر از طرح تقسیم (قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۴۷) اشغال کرده است، هیچ حقی ندارد و باید از این سرزمینهای اشغال شده عقب نشینی کند. سازمان ملل، متاسفانه اسرائیل را در چهارچوب سرزمینهای مندرج در طرح تقسیم به رسمیت شناخته است (و البته زد و بند پر نیرنگی که منجر به این شناسایی در سال ۱۹۴۸ شد، خودش داستانی پر درد و خواندنی است)، نه سرزمینهای اشغالی در سالهای بعد از این تاریخ. بخش عمده منطقه مرزی لبنان با رژیم صهیونیستی هم جزو سرزمینهای اشغال شده پس از سال ۱۹۴۸ است. کسانی که سنگ اندازی به این مرز جعلی را توهین به موجودیت اسرائیل قلمداد کنند، همانقدر حرفشان منطقی است که دیوانه ای پیدا شود و مبارزه با اشغال فرانسه و لهستان را در جنگ جهانی دوم، توهین به موجودیت آلمان معرفی کند.

چطور رئیس جمهور آمریکا به تاوان اشغال کویت، حق دارد که عراق را با خاک یکسان کند، و با اورانیومهای ضعیف شده اش، هزاران سرطانی و نوزاد ناقص الخلقه روی دست عراقیها بگذارد ولی رئیس جمهور کشوری دیگر، حق نداشته باشد در حد پرتاب یک سنگ، اعتراضش را به اشغالگری صهیونیستها نشان دهد؟ آقای احمدی نژاد، سنگت را پرتاب کن و دلهای مستضعفان جهان را به ایران نزدیکتر کن!