همسفر

با هم از رگهای درخت بالا می رویم
تو شکوفه می شوی
من جوانه،
تو سیب می شوی
من برگی که سایه بان توست،
تو به شهری دور می روی
و من برگی خشک می شوم، افتاده در پای درخت.

 

آرزو

مثل گلوله یویو
بازیچه توام.
سر نخم دست توست.
از تو دور می شوم،
به تو نزدیک می شوم.
از تو دور می شوم،
به تو نزدیک می شوم…
فقط خدا کند بازی ات که تمام می شود
مرا در جیب خودت بگذاری.
حتی الامکان جیب بغلی ات،
آن هم جیب سمت چپ.

 

انتشار اولین شماره ماهنامه بررسیهای اقتصادی

اولین شماره ماهنامه «بررسی های اقتصادی» با محتوای «اقتصاد سیاسی» و رویکرد عدالت طلبانه و جامعه گرایانه و به مدیر مسئولی دکتر «عبدالرضا داوری»، امروز منتشر شد. توصیه می کنم دوستان این نشریه را بخرند و به دیگران هم معرفی کنند. البته تا جایی که خبر دارم توزیع نشریه در شهرستانها بعد از چهارم پنجم فروردین خواهد بود.

گوشواره های تو – ۳

بیراه نیست که دلم
آرام ندارد.
او را
به گوشواره های آونگین تو آویخته ام.

پی نوشت: متاسفانه یا خوشبختانه باید عرض کنم که حالاحالاها خوانندگان آرمانشهر در اینجا منتظر پست سیاسی نباشند. در اینجا فعلا فقط شعرهای «کمال» و کلمه بازی های بنده منتشر خواهند شد.