حکایت اعطای جایزه بصیرت به مستند «کدام انحراف» در شهریور ۹۳

در جشنواره فیلم مقاومت که به تازگی برگزار شد، طیفی از دوستان حزب اللهی و دلواپس و عمار به مستند «کدام انحراف؟» (منتشر شده در بهار ۱۳۹۲) جایزه بصیرت اعطا کردند. کاش حوصله ای بود و در این مورد به تفصیل می نوشتم. اما در این میان نمی توانم از بازنشر تعبیر کوتاه یکی از دوستان در مورد اعطای جایزه به این مستند، آن هم بعد از بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت روحانی و رخ دادن وقایعی که در این مدت دیده ایم، خودداری کنم:

«یکی پاش پیچ خورد، افتاد زمین، برای این که کم نیاره تا خونه سینه خیز رفت؛ قصه دادن جایزه به مستند کدام انحراف هم همینه.»

 

خوابشان برد

مردی که تصویر آسمان را
بر برج شیشه ای برق می انداخت
آویزان بر طناب، خوابش برد
پلیس قبل از آنکه دستش به پاهای دزد بالای دیوار برسد
دزد قبل از آنکه پایش به حیاط برسد
خوابشان برد
موشک قبل از آنکه شلیک شود تا شهری از خواب بپرد
خوابش برد
قطار درست روی پل
پل درست روی خواب زوجی جوان
زوج گریخته از خواب خانه ها
خوابشان برد
قطب نما قبل از آنکه عقربه درست بنشیند جای خودش
رییس جدید قبل از آنکه بنشیند جای خودش
خوابشان برد
من پیش از آنکه ببینمت
پیش از آنکه روی زانویت
زیر پلی
بخوابم
خوابم برد…