کدام مردم هم هوشیارند، هم وطن دوست و مصلح؟ / رویه جدید حکومت سعودی و آزمون پیش روی مردم عربستان

حکومتها، از حیث مردمی بودن به دو دسته تقسیم می شوند:
حکومتهای مردمی و حکومتهای غیرمردمی.
فعلا در مورد حکومتهای مردمی بحثی نداریم.
حکومتهای غیرمردمی نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
حکومتهای غیرمردمی عاقل و حکومتهای غیر مردمی غیر عاقل.
حکومتهای غیرمردمی عاقل، اهل باج، رشوه و حق السکوت دادن به مردمان خود هستند. مثلا به مردم خود، آزادیهای اجتماعی و فرهنگی می دهند. روشن است که این آزادی تا زمانیکه به مردم، اجازه نفوذ واقعی و اساسی در هسته بسته اداره کشور داده نشود، حکم رشوه و باج و حق السکوت دارد. مانیفست چنین حکومتهایی این است:
“به مردم، امتیازی درجه ۳ (آزادی و برابری اجتماعی) بده تا برای کسب امتیازات درجه ۲ (توانمندی و آزادی و برابری اقتصادی) و امتیازات درجه ۱ (توانمندی و آزادی و برابری سیاسی) ساکت بمانند.”
حکومتهای غیرمردمی عاقلتر، اهل رشوه دهیهای بزرگترند. آنها امتیازاتی از نوع امتیازات درجه ۲ (توانمندی و آزادی و برابری اقتصادی) را نیز به مردم خود می دهند؛ البته و “حتما” به صورت محدود و کنترل شده.
می گویم “حتما” چون تمام دعوا بر سر همین منافع اقتصادی است و قدرت سیاسی نیز برای گسترش و حفظ این منافع است که موضوعیت دارد.
تکلیف حکومتهای غیرمردمی غیرعاقل روشن است:
هیچگونه باج و رشوه و حق السکوتی به مردم خود نمی دهند و طبعا سرنوشت چنین حکومتهایی سقوط است.
به هر حال هیچ حکومت غیرمردمی، تمام امتیازات اقتصادی و سیاسی را به مردم خود واگذار نمی کند که اگر واگذار می کرد، غیرمردمی محسوب نمی شد.

در سوی دیگر، مردم تحت حکومتهای مردمی و غیرمردمی به دو دسته تقسیم می شوند: عاقل و غیرعاقل.
موضوع بحث ما همچنانکه اشاره شد حکومتهای غیر مردمی هستند. مردمی که تحت حکومت غیرمردمی زندگی می کنند، اگر عاقل باشند وقتی حکومتشان امتیازی اعطا می کند می توانند تشخیص دهند که این امتیاز، در حکم رشوه است یا آغاز یک فرایند اصلاحگرایانه واقعی است. راه تشخیص آن هم، نوع امتیازی است که واگذار می شود (اگر صرفا اجتماعی یا صرفا اجتماعی و کمی اقتصادی بود، رشوه و حق السکوت است.)
مردم عاقل، اهل تشخیص رشوه از اصلاح واقعی هستند. و مردمی علاوه بر اینکه عاقل هستند، مصلح و وطن دوست هستند که علاوه بر تشخیص رشوه از اصلاح، به رشوه قانع نشوند و با حق السکوت، ساکت نشوند و به مطالبه گری شان تا حد اصلاحات اساسی در حوزه های اقتصاد و سیاست ادامه دهند.
به نظر می آید در ماههای گذشته، حکومت عربستان سعودی نشان داده است که می خواهد حکومتی غیرمردمی ولی عاقل باشد. باید دید مردم عربستان در کجای دسته بندی ما می گنجند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<