شهید دیالمه، مطرود انحصارطلبان

شهید عبدالحمید دیالمهچند ماه پیش، قبل از آنکه شهید عبدالحمید دیالمه به خاطر پیشگویی های تحقق یافته اش در مورد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مثل این روزها مطرح شود، سعادت داشتم با گروهی که قصد داشتند مستندی تلویزیونی در مورد ایشان تولید کنند همراه شوم. تحقیق این مستند به من سپرده شده بود. متاسفانه گروه ما به دلایلی از ادامه کار بازماند. متن زیر، جمع بندی خلاصه شده حقیر از شخصیت شهید دیالمه در مرحله تحقیق آن مستند است. قصد من از درج این متن در وبلاگ، پرداختن به دو موضوع در آینده است:

۱- انحصارطلبی و دیکتاتور مآبی آهنین و بلامنازع دسته ای از چپ (نما)های مسلمان که بعدها با چرخشی ۱۸۰ درجه ای، خود را اصلاح طلب و لیبرال جا زدند.
۲- سیالیت، بی مرزی و ابهامِ انگ «حجتیه ای» بودن و سوءاستفاده ای که انحصارطلبان از این ابهام، سیالیت و بی مرزی کرده اند و می کنند و لزوم تعریف و تبیین دقیق پدیده «حجتیه ای» بودن.

متن زیر را به عنوان مقدمه ای برای ورود به دو این دو موضوع بخوانید. امیدوارم حوصله ای باشد تا بتوانم بعدها به دو موضوع فوق بپردازم و ربط متن زیر را به آنها تبیین کنم. اگر هم چنین فرصتی پیش نیامد، خواندن خود متن به تنهایی، فرصتی برای آشنایی مختصر با یک شخصیت بزرگ است.

***
شهید عبدالحمید (وحید) دیالمه، متولد تهران ۱۳۳۳، یکی از شهدای انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و جوان ترین نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف این مجلس است. با توجه به ویژگیهای برجسته شخصیت ایشان، متاسفانه تاکنون آنطور که شایسته است، فعالیتی در جهت معرفی شخصیت و آرای ایشان به مردم و نسل جوان کشور صورت نگرفته است. تولید یک مستند تلویزیونی می تواند گامی کوچک در جهت معرفی این شخصیت باشد. در ادامه، برخی از وجوه شخصیتی ایشان را که در مرحله تحقیق به آن دست یافته ایم و در این مستند می تواند در قالب مصاحبه، ارائه اسناد، نمایش فیلمهای آرشیوی، سخنرانی های شهید و… نمایش داده شود آمده است.

۱- اصالت دادن به فعالیت فرهنگی و تربیتی در جریان مبارزه:
همانطور که می دانیم امام خمینی در طول نهضت خود، به فعالیتهای مسلحانه صرف علیه رژیم شاه چندان روی خوشی نشان نمی دادند و در جریان مبارزه، اصالت را نه به برخوردهای قهرآمیز، بلکه به آگاه سازی مردم، فعالیت صبورانه فرهنگی، تربیت نیروهای مومنی که با بصیرت در صحنه حضور داشته باشند و به میدان آوردن توده مردم می دادند. ایشان معتقد بودند تا زمانی که تغییری اساسی در نفوس عموم مردم به وجود نیامده باشد، برخورد صرفا حذفی با سران رژیم پهلوی چندان فایده ای نخواهد داشت و پس از مدتی کوتاه، در به همان پاشنه ای خواهد چرخید که قبلا می چرخیده است. شهید دیالمه نیز دقیقا همین رویکرد را داشته است. زمینه فعالیت ایشان، چه در زمان پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روشنگری و آگاه سازی بوده است. ساعتها سخنرانی ضبط شده از ایشان، نمودی از این روحیه است. ایشان بر جنبه بلندمدت و صبورانه برنامه های استعمار در کشورهای استعمارزده تاکید می کرد و اصرار برخی مبارزان بر حصول نتیجه ملموس و زودرس را قبل از آمادگی ذهنی و قلبی مردم بی فایده می دانست. شاید به همین دلیل بوده است که زمانی، برخی افراد انقلابی تندرویی که البته امروز تب تند انقلابی گری آنها به عرق سرد تبدیل شده است، فعالیتهای قبل از انقلاب ایشان را غیرانقلابی و سازشکارانه معرفی می کرده اند و ایشان را به ارتباط با انجمن حجتیه متهم می کرده اند. این در حالی است که اگر شهید دیالمه قائل به مبارزه با رژیم پهلوی نبود، در سالهای اوج خفقان رژیم پهلوی، یعنی سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ چندین تظاهرات را علیه رژیم در مشهد تدارک نمی دید و  بارها توسط ساواک بازداشت نمی شد.

۲- دینمداری:
شهید دیالمه، به هیچ وجه برای فرار از انگ تعصب و ارتجاع و یا جذب طرفدار، حاضر به اجرای جنبه هایی از دین و واگذاشتن جنبه های دیگر آن نبود. ایشان، دین را همه دین می دانست و با اختلاط و امتراج دین با آرای بشری و بدعتها مبارزه می کرد و دین را نه در تفسیر به رای اشخاص بلکه در دو ثقل قرآن و عترت می دید. تاسیس «مجمع احیاء تفکرات شیعی» توسط ایشان تلاشی در جهت همین اعتقاد بود. او جزو آنهایی نبود که مصداق «نومن ببعض و نکفر ببعض» هستند. اگر در سالهای منتهی به انقلاب، مطرح کردن جنبه های صرفا اجتماعی و سیاسی دین توسط برخی از گروهها مورد توجه بوده است، ایشان ضمن تاکید بر جنبه های اجتماعی دین، صرفنظر کردن از برنامه های فردی دین را خطا می دانست. ایشان حاضر نبود برای خوشامد دیگران، بخشی از دستورات و معارف دین را کم اهمیت جلوه بدهد. به طور مثال، ایشان اولین سخنران مذهبی دانشگاهی در پیش از انقلاب اسلامی است که در جلسات سخنرانی اش، اختلاط جنسی وجود نداشته است و خانم ها و آقایان شنونده در دو قسمت جداگانه می نشسته اند. در زمانه ای که صرفا بر جنبه جهاد اصغر دینداری، تاکید می شده است و اعمالی همچون خواندن ادعیه، کنش پذیری و امری ارتجاعی معرفی می شده است، شهید دیالمه ضمن تاکید بر جهاد اصغر، بر خودسازی و اجرای برنامه هایی همچون خواندن دعای کمیل و ندبه و… تاکید می کرده است. ایشان اولین کسی بوده است که قبل از انقلاب، برنامه دعای کمیل را در دانشگاهها باب کرد و بنا به روایاتی، اولین کسی بوده است که برنامه دعای کمیل خوانی و سایر ادعیه را که زمانی اصلا در کشور مرسوم نبوده برگزار کرده است.

۳- بصیرت و نفاق شناسی:
معروف است که شهید دیالمه با دقت و تاملی کوتاه در یک کتاب، نوشته یا سخنرانی، به کنه آن پی می برده است. نمود این تیزبینی را در درس خواندن ایشان در دروان دانشجویی (رشته داروسازی) می توان دید که با صرف کمترین زمان برای درس خواندن، نمرات قابل قبولی کسب می کرده است. شاخک حسی شهید دیالمه در مورد شناخت شعبه های مختلف جریان نقاق و التقاط بسیار حساس بوده است. ایشان در زمانه محبوبیت شدید سازمان مجاهدین خلق، انحراف فکری سازمان مجاهدین خلق را تشخیص داد و به ایراد سخنرانی ها و انتشار بیانیه هایی در دانشگاه فردوسی مشهد در تبیین و نقد تفکر سازمان مجاهدین خلق و رهبران آن پرداخت. نابگرایی دینی و مرزبندی ایشان با التقاطی ها باعث شده بود که ایشان معتقد باشد حرکتهای دانشجویی قبل از انقلاب باید از ۱۶ آذر به سمت ۱۵ خرداد هدایت شود، چون ۱۶ آذر را چپی ها مصادره کرده بودند و مذهبی ها به زعم ایشان باید نماد دیگری می داشتند. از این رو تعطیلی و اعتصاب ۱۵ خرداد را در محیط دانشجویی مشهد قبل از انقلاب به راه انداخت. ایشان از جمله افرادی بود که قبل از ریاست جمهوری بنی صدر، نسبت به خطر وجود چنین شخصی در رده های بالای جمهوری اسلامی هشدار داد و سخنرانی های مختلفی علیه بنی صدر چه قبل و چه بعد از ریاست جمهوری او انجام داد. ایشان قبل از ریاست جمهوری بنی صدر، گروهی تحت عنوان «گروه مطالعه مدارک علیه بنی صدر» تشکیل داد و از طریق این گروه، اسناد انحراف و وابستگی بنی صدر را منتشر می کرد. جریان تحصن او و دوستان و شاگردانش در دفتر روزنامه انقلاب اسلامی (روزنامه بنی صدر) در اعتراض به مشی بنی صدر و روزنامه اش معروف است. ایشان سخنرانی های مختلفی در تبیین تفکر لیبرالیستی حاکم بر دولت موقت، نهضت آزادی، جبهه ملی و… داشته است. نمونه دیگر چنین بصیرتی را در موضعگیری ایشان علیه دکتر سروش در زمانه ای که او عضو شورای انقلاب فرهنگی بود و بسیاری او را ایدئولوگ بچه مسلمانها می دانستند می توان دید. شهید دیالمه ۳۰ سال قبل از فتنه سبز گفته بود: «زمانی خواهد رسید که میرحسین موسوی در برابر جمهوری اسلامی بایستد»

۴- قدرت جاذبه بالا:
شهید دیالمه معتقد بود که خداوند در طول عمر هر انسان، حداقل یکبار با او در نشان دادن راه حق اتمام حجت می کند و ای بسا که هرکدام از ما وسیله این اتمام حجت خداوند به دیگران باشیم و بنابراین نباید از هدایت افرادی که به ظاهر دورترین افراد از مسیر هدایت هستند ناامید باشیم. ایشان در عمل هم چنین مشی ای داشته است. به طور مثال، فردی که به صورت داوطلبانه در زمان نمایندگی مجلس شهید، محافظت از جان ایشان را به عهده گرفته بود، فردی بوده است که زمانی پایبندی چندانی به شرعیات نداشته است.

۵- توجه به هنر در ترویج حقیقت:
در زمانه ای که منبر و خطابه تنها وسیله ترویج حق تلقی می شد، ایشان به ضرورت استفاده از هنر در ترویج حقیقت پی برده بود به طوریکه در سال ۱۳۵۳ با جمعی از دوستانش به تولید یک فیلم مستند در مورد فقر پرداخت که در جریان آن توسط نیروهای ساواک بازداشت شد. از ایشان نمایشنامه ای صوتی باقی مانده است که در دوران رژیم پهلوی با صدای خود ایشان برای کودکان تولید شده است. شهید دیالمه همچنین در بحبوحه پیروزی انقلاب یک فیلم کوتاه به نام «دستها» ساخته است. گوش سپردن به سخنرانی های شهید نشان می دهد که ایشان همچنین آشنایی خوبی با جریانهای هنری معاصر داشته و به طور مثال تئاتر تماشا می کرده است و با موسیقی کلاسیک و مدرن غرب تا حدی آشنایی داشته است.

۶- رابطه مثبت با علما:
شهید دیالمه همزمان با تحصیل در مقطع دبیرستان، سیره وحدیث را نزد اساتید حوزه علمیه قم و رشته های مختلف منطق، فلسفه، عرفان را نزد استاد شهید مطهری در مدت سه سال آموخت. شهید دیالمه با استعدادی که داشت دروس حوزه را  تا سطح مکاسب در مدت کوتاهی فرا گرفت. معروف است که شهید مطهری با پی بردن به ذکاوت ایشان، برای ایشان آینده ای درخشان پیش بینی می کرده است و علاقه زیادی به تعلیم ایشان داشته است. علمای دیگری همچون آیت الله خامنه ای، علامه عسکری، میرزا جواد تهرانی، آیت الله مروارید و… نیز علاقه زیادی به ایشان داشته اند. از علامه عسکری نقل است که پس از مهاجرت از عراق به ایران با دیدن ایشان به زندگی در ایران امیدوار می شود. پس از انقلاب، هیچ حزبی از کاندیداتوری ایشان برای مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد استقبال نکرد اما به دلیل حسن ظن علمای مشهد به ایشان و تایید نامه ای که از این علما در مشهد منتشر شد، حمایت قاطبه مردم مشهد را به دست آورد و منتخب مردم مشهد شد.

۷- ابتکارها و تاسیسات:
ایشان در جریان مبارزات حلقه ای شش نفره تشکلیل داده بود و به آموزش آنها می پرداخت و هر کدام از این شش نفر، مسئول آموزش شش نفر دیگر بوند. در دوران دانشجویی، موسس کتابخانه مذهبی در خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد بود  و از این طریق افراد را شناسایی و جذب می کرد. در شهر مشهد، تظاهرات وحدت حوزه و دانشگاه را توسط حوزویان و دانشگاهیان به این شکل که حوزویان و دانشجویان یک در میان دستهای همدیگر را گرفته بودند برگزار کرد. شهید دیالمه، بنیانگذار کمیته انقلاب اسلامی مشهد و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد است. همانطور که اشاره شد، اولین مراسم دعای کمیل را در سطح دانشگاهها و بلکه در کل کشور، ایشان برگزار کرد.

24 دیدگاه در “شهید دیالمه، مطرود انحصارطلبان

 1. دوست عزیز شما یک نفر انجمنی در عمرت دیدی؟ خوب نیست آدم یک طرفه به قاضی بره اگر نمی دانید از فقها سوال کنید؟feghahat.blogfa.com marzbanan.blogfa.com


  سلام
  راستش من منظور شما را نفهمیدم.

 2. خواهش میکنم قبل از اینکه رجا نیوز “جنگ، خاتمی ها یا خائن ها؟” نوشته شده در سایت آچارکشی سیاست را حذف کند بخوانید. چشممان روشن که از رجا نیوزی که دیروز بخاطر گزارش جریان فتنه تقدیر بعمل آمد امروز یک سایت سبز لجنی را لینک میکند.

 3. برادر محترم ایشان شهید شده اند حال یا به حجتیه وصل بودند یا خیر

  شما بنابر اصول اخلاق اسلامی نمی بایست نقل قول از ایشان بکنید شاید روح مطهر ایشان راضی نباشند

  متاسفانه بازار تهمت وافترا در مسلمانان رایج شده است

  خداوند عاقبت بخیرمان کند

  یا حضرت زهرا)س*


  سلام
  نقل قول؟

 4. سلام واقعا دست این فتنه گران عزیز و دوست داشتنی درد نکند اگر منافقی انان نبود نسل جدید چگونه با ستارگان مظلومیون دیالمه و آیت آشنا می شدند ؟!

 5. چطور یک جوان ۲۵ ساله , ۲۰ سال پیش اینهمه بصیرت داشت و منافقین رو تشخیص میداد , اما بعضی از افراد که اسم خودشون رو خواص میگذارند و بقول خودشون موشون رو در سیاست سفید کردند هنوز ابتدایی ترین مسائل رو تشخیص نمیدن

 6. سلام
  شهید دیالمه همانقدر با بصیرت بود که استفاده کنندگان از سخنان ایشان بی بصیرت !!! این شهید سی سال پیش این همه حرف راجع به حضرات زده بود ظرف همین دوماه سی دیش بیرون امد؟؟؟ تا کی باقی سی دی ها برای باقی حضرات دربیاد و من وشما از اون شهدا تجلیل کنیم واین حضرات را محکوم و این سلسله ادامه دارد
  والعاقبه للمتقین

 7. سلام او شهید واقعی راه اسلام و انقلاب است ……….. اگر امروز زنده بود به او هم میگفتند تند رو……………
  با مطلب:”سبزها چه کسانی را شهید می خواند ” به روزم

 8. سلام
  به تایید حرف برادرمون اشک و اتش
  اینان باعث شدند که نسل جوان هر چه بیشتر
  با افکار بزرگانی مثل این عزیز (شهید دیالمه)اشنا بشند و با واقعیت روز اگاهی به دیگران دهند

 9. سلام
  موضوعی که تحت عنوان ذیل مطرح فرموده اید، چند وقتیه ذهنم رو درگیر کرده:
  (سیالیت، بی مرزی و ابهامِ انگ «حجتیه ای» بودن و سوءاستفاده ای که انحصارطلبان از این ابهام، سیالیت و بی مرزی کرده اند و می کنند و لزوم تعریف و تبیین دقیق پدیده «حجتیه ای» بودن.)
  امیدوارم در آینده تبیین دقیقی از این موضوع ارائه نمایید.
  با سپاس

 10. با سلام
  برادر محترم بنده هم اگر خدا قبول کند یکی از همسنگران شما و در صف مبارزه با نفاق جدید بوده و تابحال مقالاتی را به وسع اندک خود در همین مسیری که شما در آن به سر می‌برید‍، نوشته‌ام. در زمینه مظلومیت امثال شهدای عزیزی مانند دیالمه و آیت هم کاملاَ با شما موافقم و در راستای غبارزدایی از این چهره‌های درخشان و در عین حال مظلوم پیشنهادی داشتم:
  اگر دسترسی به آرشیو مجله شاهد (ارگان بنیاد شهید) دارید‍ و به آدرسی که بنده معرفی میکنم مراجعه نمایید، مطلب جالبی در مورد شهید دیالمه خواهید یافت که بازنشر آن در این ایام بسیار ضروری و عالی خواهد بود، ان‌شاالله.
  نشریه شاهد به تاریخ -اگر اشتباه نکنم- دی یا بهمن ۱۳۶۰ (اولین شماره بعد از شهادت شهید محراب، آیت‌الله دستغیب) زندگینامه تصویری شهید دیالمه را بصورت سلسله عکسهای ایشان (از زمان طفولیت و دوران تحصیل در مدرسه تا دوران دانشجویی، مبارزات انقلابی، اقامت در مشهد مقدس و سخنرانیهای عالمانه ایشان در مهدیه مشهد، نمایندگی مجلس. حضور در جبهه‌‌ها و …. تا شهادت در حزب جمهوری اسلامی را منتشر نموده که اگر بتوانید آن گزارش را تهیه و به طریقی (مثلاً با اسکن) تصاویر مزبور را در یک پست – در سالگرد ۷ تیر امسال- منتشر نمایید خیلی جالب و پربیننده خواهد شد. (دوست داشتم این کار را خودم انجام دهم اما متأسفانه دستم کوتاه است.)
  یاعلی

 11. این شهید عزیز . بحق مظهر یک مومن با بصیرت بود که مورد اعتماد علمای متشرع مشهد و مردم مذهبی آن بود و بیخود نبود که مردم مشهد در شهادت ایشان می گفتند که :
  دیالمه . دیالمه
  جای تو در قلب همه

 12. سلام

  اللهم احفظ قائدنا امام خامنه ای

  سلامتی امام خامنه ای صلوات

  اللهم صل علی محمد و آل محمد

  خطبه سوم نهج البلاغه میگوید…

  منتظر دیدار نظراتتان هستم

  ان شاءالله

  ای کاش مثل ایشون در جامعه ما زیاد بود

  به وبسایت شهید دیالمه حتما سر بزنید

  وقتی اسمشون رو سرچ میکنید توی گوگل اولین رتبه قرارداره

  اللهم عجل لولیک الفرج

  التماس دعا

  فاطر سبز
  http://www.fater-313.blogfa.com

 13. شهید دیالمه برای مردم مشهد فراموش ناشدنی است برخی درحق این شهید بزرگوار خیلی جفا کردند و در حقش نامردی زیاد شد خداوند بر درجاتش بیفزاید

 14. بازپینگ: تهمتِ مورخِ «موسوی-شیدا» به شهید دیالمه | آرمانشهر

 15. خداوند روح تمام شهدا را شاد نماید .
  فقط یک نکته : لطفا حدس و گمان و نقطه نظر افراد در رابطه با سایرین را با پیش گویی …. سال بعد اشتباه نگیرید .
  اختلاف نظرها باعث جدایی بسیاری از افراد با هم می شود و قرار نیست همه در رابطه با مسائل گذشته ای که هیچکدام آنرا ندیده ایم , همنظر باشیم , آنهم در شرایطی که متاسفانه به راحتی تاریخ را با اندک ریالی تحریف می کنند .
  اگر مدرکی مبنی بر خلافکاری کسی وجود دارد دستگاه قضا در هر حکومتی با عنایت بر خالص بودن و بهترین بودن مسولین رسیدگی بر اوضاع است .
  همواره خداوند عالم و ستارالعیوب است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<