عکس: حضور پرچم بحرین در کربلا و مراسم اربعین ۱۳۹۰ شمسی

کربلا، دی ماه 1390، تزئین یک ایستگاه صلواتی با پرچم بحرین

کربلا، خیابان سدره المنتهی، تزئین یک موکب با عکس شهید بحرینی

 

 

کربلا، اربعین حسینی، 24 دی 1390، کوچه ای در نزدیکی حرم حضرت عباس(ع)

کربلا، اربعین حسینی، ۲۴ دی ۱۳۹۰، کوچه ای در نزدیکی حرم حضرت عباس(ع)

 

کربلا، ساختمانی در نزدیکی حرم امام حسین(ع)

کربلا، ساختمانی در نزدیکی حرم امام حسین(ع)

کربلا، خیابان شهدا (منتهی به حرم امام حسین)

کربلا، خیابان شهدا، اربعین 1390 شمسی

کربلا، نزدیک باب سدره المنتهی (حرم امام حسین)

کربلا، عصر اربعین حسینی، 24 دی 1390، ساختمانی در مجاورت تل زینبیه