پس از سه سال

آرمانشهر: جمله به جمله این مقاله خواندنی است. مقاله ای استثنایی که در زمان نگارشش آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.

***

در عصر امام خمینی، لیاقت آن را یافتیم که به چشم خود، دو فرهنگ سیاسی متفاوت را به موازات یکدیگر، تجربه و ‏مقایسه کنیم. در یکسو، «سیاستمداران» بوده و خواهند بود که تنها بر مدار سیاست و قدرت و چرتکه اندازیهای عادی و ‏مادی، تحلیل می کنند و تصمیم می گیرند. آنان هیچ وقت و هیچ کجا، دست خدا و مدیریت الهی را نمی بینند و هرگز، ‏حتی هاله ای از نور عنایت خدا را که در عصر خمینی عزیز بر این ملت باریدن گرفت، مشاهده نمی کنند. اصطلاحا ‏مذهبی اند اما نه اهداف و نه طرز محاسبات سیاسیشان، با اهداف و با طرز محاسبات مادیون عالم، تفاوتی ندارد. منکر ‏تدبیر الهی و دست غیب خدا در عرصه انقلابند و درست مثل ماتریالیستهای عالم، حضور خدا و حجت خدا را در ‏تحولات عالم و سیر تاریخ بشر انکار می کنند و ای کاش فقط انکار می کردند، به سخره می گیرند و نیشخند می زنند.‏

اما خط دوم، خط خمینی است که نه «سیاستمدار»، بلکه «حقیقتمدار» بود. او سیاست را هم از منظر معنوی می دید، ‏دست خدا را بالاتر از همه دستها به وضوح می دید، در هیچ مرحله ای از مراحل مبارزه، ماده را مستقل از معنی ندید و ‏هرگز تن به محاسبات صرفاً مادی نداد و هرچه می شد و می کرد به خدا و عالم بالا نسبت می داد.  انقلاب را کار خدا ‏می خواند، جمله های او با خدا آغاز می شد، می گفت قلب مردم را خدا منقلب کرد، خرمشهر را خدا آزاد کرد، ‏ابرقدرتها به اذن خدا نابود خواهند شد، فتوحات رزمندگان را فتح الهی می خواند زیرا فتح بدست اوست «و ما رمیت اذ ‏رمیت و لکن الله رمی». در معجزه طبس که طوفان شن، جنگنده های مهاجم آمریکایی را نابود کرد و دقیقا آنگاه که ‏دوست و دشمن، مشغول تفسیرهای صرفا سیاسی و نظامی از ماجرا بودند او صریحاً اعلام کرد که آن شن ها مأمور خدا ‏بودند. او تحول ملت ایران را تحولی الهی می دانست و می گفت «این یک امر غیر عادی است که حاصل شده» و «از ‏اول انقلاب و پس از پیروزی تاکنون هرچه دیدیم معجزات بوده است». او می گفت «جنود غیبی همانطور که در صدر ‏اسلام بود همان تاییدات غیبی ملایکه الهی امروز هم با ماست» و «بدون توجه خاص حضرت بقیه الله (عج) کاری نمی ‏توانیم بکنیم». او همه جا جنود خداوند را می دید و از همه چیز، تفسیری الهی و ماوراء مادی داشت بی آنکه سلسله ‏عوامل ظاهری و طبیعی را انکار کند. ‏

همه جا نام مبارک ولی خدا، حضرت صاحب الامر (عج) را به عنوان صاحب اصلی انقلاب و آنکه این انقلاب را باید ‏تحویل او بدهیم بر زبان می آورد، پیروزی های جبهه را به نام آن حضرت، به ثبت می رساند و پیشرفت انقلاب و اقبال ‏دلها به این نهضت را محصول عنایت ناجی بشریت و بر پا کننده عدل جهانی می نامید و انقلاب خود را مقدمه انقلاب ‏جهانی ایشان می دانست.‏

او همه چیز را تحت عنایت الهی و نظارت حجت خدا می دید و همانگونه که آن روز، برخی گروههای سیاسی، این ‏طرز تعبیر را مصداق ارتجاع و خرافه می نامیدند امروز نیز کسانی، دیگر حتی هاله ای از نور هم نمی بینند، خداوند را از ‏محاسبات سیاسی خود، کنار گذاشته اند و می خواهند خود صاحب و مالک انقلاب باشند حال آنکه در منطق خمینی ‏بزرگ، صاحب اصلی انقلاب، حجت خدا و توده های مردم بودند.‏

اینان، همان سیاستمداران و قدرتمدارانی هستند که اگر مذهبی هم باشند، جهانبینی مذهبی ندارند و تنها از ادبیات ‏مذهبی، استفاده می کنند، و الا اگر همچون خمینی کبیر، توحید افعالی را پذیرفته بودند، ولایت تکوینی حضرت ولی ‏عصر (عج) به اذن خدا را مورد تمسخر، قرار نمی دادند و هاله های نور را نه فقط در گوشه ای از عالم انکار نمی کردند، ‏بلکه عالم را سراسر غرق در نور عنایت و تدبیر خداوند می دیدند. امام عارفان به ما آموخت که سیاست را و همه چیز را ‏از چنین چشم اندازی بنگریم و همه جا و در همه چیز و در همه پیروزی ها، دست خدا و عنایت حجت خدا را ببینیم و ‏هیچ حسنه ای را به خود، و هیچ سیئه ای را به خدا نسبت ندهیم و پیروزی ها را اتفاقی ندانیم و نگوییم فلان حادثه، اتفاق ‏افتاد، و هیچ پیروزی را نیز مغرورانه به خود نسبت ندهیم. در منطق امام خمینی، نباید از محاسبات مادی ذره ای غافل ‏شویم، اما هرگز نباید در محاسبات مادی نیز غرق شد. او حتی در فرو ریختن چهارده کنگره کاخ کسری هنگام تولد ‏پیامبر اعظم (ص) علامتی معنوی بر وقوع انقلاب اسلامی ایران در قرن چهاردهم هجری می دید. در هر حادثه ظاهرا ‏طبیعی، یک زمینه ماوراءطبیعی و دست خدا را می دید و همه پیشرفت ها و پیروزی هایی را که نابینایان خودبین به خود ‏منتسب می کردند، او که نایب مهدی (عج) بود به مهدی (عج) متعلق می دانست و همه را از برکت او می دید.‏

من امروز نیز فقط و فقط، تحلیل های سیاسی از نوع امام را موفق می دانم و حال که تبدیل جنبش ظاهراً کوچک پانزده ‏خرداد به یک نهضت عظیم و بین المللی از شرق آسیا تا قلب اروپا و از آسیای میانه تا عمق آفریقا را می بینیم، می توانیم ‏آزمون موفق این چشم انداز را حتی با چشم مادی هم ببینیم و هرچه هم قسی القلب باشیم، نمی توانیم هاله های نور خدا ‏را منکر شویم. هرکس نمی بیند به کوری خود اعتراف کرده است.‏

وقتی به چشم دیدیم که «پیشرفت های عظیم علمی و اقتصادی» دهه سوم انقلاب، چگونه نتیجه عملی تحریم ها و ‏محاصره اقتصادی دهه اول و دوم است، در حالی که نتیجه عادی و طبیعی تحریم ها باید به ضعیف شدن ما منجر می شد ‏ولی بر عکس صد بار قویترمان کرده است، چگونه می توانیم هاله ها و امواج نور الهی را نبینیم؟! اگر شن های طبس ‏مامور خدا بودند و اگر صاحب اصلی انقلاب دلواپس این انقلاب است، پس چگونه است که کسانی از دعوی مدیریت ‏الهی عالم، تعجب کرده و آن را مورد تمسخر قرار می دهند؟!‏

وقتی محاصره نظامی و حضور اشغالگران در شرق و غرب و شمال و جنوب که طبق محاسبات مادی، باید به ترس و ‏ضعف و تسلیم یا حتی فروپاشی جمهوری اسلامی می انجامید، پس از ۵ سال، کاملاً نتیجه عکس داده و جمهوری ‏اسلامی، قدرت اول منطقه و یکی از چند قدرت تأثیرگذار در سطح جهان شده است، آیا این چیزی جز مدیریت الهی ‏است؟ و آیا مصداق بارز عنایت حجت خدا که متولی همه امور از طرف خدا و واسطه فیض و هدایت اوست، نیست؟ ‏آیا این همان دست غیبی و ولایت باطنی حضرت صاحب الامر (عج) نیست که امام بارها می گفت که در حوادث ‏مختلف، می بینیم که گره های فروبسته چگونه به طرز غیر طبیعی و ماوراء طبیعی، گشوده می شود در حالیکه هیچ  ‏کاری از ما بر نمی آمده و گاه ما حتی از اصل خطری که ما را تهدید می کرده است، بی اطلاع بوده ایم و مقام معظم ‏رهبری نیز چندین بار این مضمون را از امام عزیز نقل کرده اند.‏

اگر عده ای فریبکارانه تلاش می کنند این حقیقت را به طرز فکر باطل حجتیه نسبت دهند، تحریف بی ثمری است. ‏تفکر حجتیه ای، از مفهوم «مهدویت و انتظار»، فرهنگ تسلیم و سازش و تفکیک دین از سیاست را نتیجه می گرفت و ‏به «نفی تکلیف» می رسید. حال آنکه امام که همواره خود و نهضت را زیر سایه حضرت می دید، فرهنگ انتظار و ‏مهدویت را پشتوانه مبارزه و جهاد و سیاست معنوی و انقلاب الهی خود می خواند و به «اثبات تکلیف» می رسید و این ‏تفاوت بسیار مهمی است.‏

امام که از ولایت تکوینی «انسان کامل» و «ولی خدا» و از مدیریت و هدایت حضرت همچون خورشیدی که از پس ‏ابر، همچنان نور و انرژی می بخشد سخن می گفت و هرگز نه تعیین وقت برای ظهور کرد و نه مشکلات و کمبودها را ‏به پای حضرت نوشت، آیا او ادعای الوهیت یا ربوبیت برای حضرت و یا برای خود کرد؟ آیا اگر صاحب اصلی انقلاب ‏را حضرت ولی عصر می دانست، قصد خرافه پردازی یا عوام فریبی و سلب تکلیف از خود را داشت؟!‏

برای من جالب و در عین حال مایه تأسف بود که چگونه یادآوری همین عقاید واضح شیعی و دیدگاه صریح امام با ‏وسعتی عجیب و تحریف هایی ناجوانمردانه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفت! نوشتند که احمدی نژاد در هیئت ‏دولت موقع نهار، یک ظرف غذا هم برای حضرت روی میز می چیند! احمدی نژاد در دوره شهرداری، مسیر حرکت ‏کاروان حضرت از مکه به تهران را پیشاپیش آسفالت کرده است! احمدی نژاد مدعی ارتباط با حضرت شده و گران ‏شدن برنج را، محصول مدیریت حضرت و تصمیم ایشان دانسته است! و این در حالی بود که من چند بار گفته ام که ‏برخی گرانیها، و نه همه آنها، اتفاقاً محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیائی در بازار با برخی سیاستمداران از همان نوعی ‏که گفتم و کار کسانی است که پس از سه سال، هنوز هم رأی مردم را فصل الخطاب ندانسته و به اراده مردم در ‏انتخابات ریاست جمهوری نهم، تسلیم نشده اند و از مردم و دولت، یکجا انتقام می گیرند.متأسفانه آنانکه مسئول ‏رسیدگی و اجرای عدالت اند نیز، اصل وجود مفسدین اقتصادی را منکر می شوند و گویا پیام هشت ماده ای رهبری را ‏هم شعاری و عوام فریبی می دانند! مشاهده نور خدا در عالم سیاست و در فتوحاتی که پیاپی در لبنان و فلسطین تا عراق و ‏ایران و حتی در نیویورک، به نفع ارزشهای انقلابی و اسلامی واقع می شود، برای آنان که در دامان فرهنگ توحیدی ‏امام خمینی پرورش یافته اند و برای نسل انقلاب چیز عجیبی نیست بلکه ندیدن این هاله های نور است که عجیب و عیب ‏است. آری، حجت خدا، زنده و حاضر است و ادامه حیات در روی زمین، به اذن خدا، پیوسته به حضور حجت الهی در ‏زمین است و حضرت، این انقلاب را و شیعه و مسلمین را و بلکه مستضعفین عالم را به حال خود، رها نکرده و نخواهد ‏کرد. آری هرگز خداوند خود را کنار نکشیده و امور عالم و آدم را به کسی جز خود واگذار و تفویض نکرده و این ‏تفکر غالیان است اما خداوند از طریق ولی و حجت خود، عالم را مدیریت و تدبیر می کند و مفهوم ولایت تکوینی ‏اولیای الهی، همین است. ما مفتخریم که سیاستمدار به آن معنی که در ابتدا گفته شد نیستیم و ان شاء الله هرگز هم ‏نخواهیم شد. ما باید همچون امام خمینی (ره) باشیم که خود را در محضر خدا و عامل اجرایی دین خدا و در خدمت ‏حجت خدا می دید و نه برای خود، استقلال و منیتی قائل بود و نه برای دشمنان و ابرقدرتها، کمترین حیثیت و قدرتی ‏می دید. و لذا نه می ترسید، نه مأیوس می شد و نه هرگز دچار غرور می گشت.‏

سالگرد ۱۴ و ۱۵ خرداد، فرصتی برای بازگشت به جهانبینی توحیدی و هاله معنوی خمینی بزرگ است و ملت ما هم ‏انتظار فرج از نیمه خرداد می کشد.‏

این دولت در سه سال گذشته کوشیده است با جهان بینی امام راحلمان، به صحنه بنگرد و تفکر معنوی آن مجاهد عارف ‏را خرافه نمی داند. سراسر زیارت جامعه کبیره که امام آن را ترک نمی کرد حاوی همین جهان بینی توحیدی و شیعی ‏است و در عین حال این دولت هرگز ضعف ها و خطاهای احتمالی خود را در عرصه سیاست یا اقتصاد به پای امام و ‏والاتر از او حضرت ولیعصر (عج) ننوشته و امروز که با افتخار و کمال قدرت، سال چهارم خود را نیز از مبدأ ۱۵ خرداد ‏با نشاطی همچون سال اول و روز اول به قصد تحولات بزرگ در عرصه های مهم مدیریت و اقتصاد کشور آغاز می ‏کند، شجاعانه مسئولیت آن را می پذیرد و صادقانه، بر وجود موانع ساختاری و سیاسی و مافیایی نیز تأکید می کند. اما ‏به دور از هر نوع بهانه جویی و عافیت طلبی، اعلام می کند که تا آخرین ساعت و دقیقه این دولت، به وظیفه خود در ‏برابر خدا و مردم، عمل می کنیم و با استفاده از نخبگان همفکر، موانع را به لطف خدا کنار می زنیم زیرا چنانچه پیشتر ‏نیز گفته ام، بدون اصلاح بزرگ در سامانه اقتصادی که ارکان آن عبارتند از «نظام مالیاتی»، «گمرک و واردات و ‏صادرات»، «نظام تأمین اجتماعی»، «نظام پولی و بانکی»، «نظام یارانه ها»، و «سیستم توزیع کالا و تجارت داخلی»، نه ‏توسعه مداران به توسعه خواهند رسید و نه عدالتخواهان به عدالت، نزدیک خواهند شد و این دولت که در پی «توسعه ‏عدالت محور» است با همه قدرت و پشتیبانی ملت و حمایت رهبری و همکاری مجلس به فضل خدا در این یکسال، ‏کلید تحولات بزرگ علمی و حساب شده در این عرصه ها را خواهد زد.‏

اگر دهه چهارم انقلاب، دهه «پیشرفت و عدالت» است، بدون تغییرات بزرگ در این چند عرصه، هیچ کاری نمی توان ‏کرد. هنر بزرگ، آن است که به خداوند، اعتماد کنیم و «مردم» را باور کنیم، هاله های نور را ببینیم و به عنایت حضرت ‏‏(عج)، دلگرم باشیم، و راه خمینی عزیز را نه با زبان، که با ذهن و قلب و دست، ادامه دهیم، نسخه های ترجمه ای را ‏تبدیل به متن مقدس نکنیم و به عقل و تجربه و اندیشه ایرانی و جوانان دانشگاهی خود نیز احترام بگذاریم زیرا چنانکه ‏امام عاشقان و مقتدای عاقلان گفت: «ما می توانیم». ملت ما توانست و به فضل الهی بیش از این ها نیز خواهد توانست.‏

محمود احمدی نژاد
۲۲ خرداد ۱۳۸۷

—–
پی نوشت آرمانشهر:

آیت الله مصباح یزدی: جریان بهائیت هم با ادعای دروغین ارتباط با امام زمان (عج) شروع شد

از حضرت آیت الله مصباح یزدی عزیز و امثال رجانیوز انتظار می رود برای شفاف سازی، این موارد را مشخص کنند:
۱- نام شخص مدعی ارتباط با امام زمان به صورت مشخص چیست؟
۲- چه زمانی چنین ادعایی کرده است؟
۳- در کجا چنین ادعایی کرده است؟
۴- جمله یا جملاتی که این ادعا از آن برمی آید چیستند؟
۵- راوی یا راویانی که این ادعا را از او شنیده اند چه کسانی هستند؟

اگر حضرت استاد برای این پنج سئوال، جوابی ندارند باید برایشان متاسف بود که تازه در سال ۱۳۹۰ با کروبی در سال ۱۳۸۴ هم سخن شده اند. امیدوارم که برای این سئوالات جوابی داشته باشند.

29 دیدگاه در “پس از سه سال

 1. سلام

  خط اول را که خواندم گمان کردم یکی از مقالات شهید آوینی است.
  تیتر “پس از سه سال” اما کمی گیج کننده بود.
  اما کمی که جلوتر رفتم یادم افتاد که بعله خود خودشه. کسی که رایحه ی عطرآگین تفکر حضرت امام را پس از سالها در فضای سیاسی کشور منتشر کرد.
  انتخاب بسیار بجایی بود. دستتان درد نکند.

 2. سلام..
  من هم به این حرف آقای مصباح اعتقاد دارم..
  ببینید ایشون نمی گن که محمود خان انجمن حجنیه است نه..
  دو نوع انتظار منحرف داریم. انجمن که بنا بر سازش و تسلیم دارند و جریانی که محمود خان هم متاسفانه جز اینهاست و این جریان مدعی امام زمان و منتظر است بدون واسطه ولی فقیه حتی در زمان غیبت ولی ما در زمان غیبت ارتباط با امام زمان با واسطه ولی فقیه است..


  سلام
  سند ادعاتون؟ ضمنا جواب پنج تا سئوال آخر رو باید به من بدید.
  من هم نگفتم آقای مصباح گفته اند ایشان حجتیه ای است. آقای مصباح گفته اند که ادعای ارتباط با امام زمان وجود دارد.

  • آخه {…}، لابد برای ارتباط با امام زمان هم باید امضای ۱۰۰ نفر روحانی و حجت الاسلام و آیت الله که عده ای از اونها {…} بگیریم؟! چطوره قانونمندش کنیم و توی مجلس مصوبش کنیم؟
   به خدا به زودی اثبات میشه که چقدر بیراهه رفتین. چه کنم که زبانم کوتاهه و فعلا چیزی نمی تونم بگم.

   شیعه هستم، ایرانی هستم، احمدی نژادی هستم

 3. یا سلام
  این روشش نیست اخوی. آیت الله مصباح یک امر کلی را گفته اند که صحیح است و آن اینکه بهایی گری از ادعای ارتباط با امام زمان آغاز شد. تعمدا اسمی از فردی نبردند. حال شما می خواهید آن را تفسیر به این شخص یا آن شخص کنید که چه چیز اثبات شود؟! سوال اول شما چون جواب ندارد پس سوال های بعدی که بر فرض سوال اول پرسیده شده اند هم باطل اند.
  این سعی شما در القای مصداق برای صحبت های آیت الله مصباح کار صحیحی نیست برادر من. اگر روش آقایان در کوبیدن احمدی نژاد صحیح نیست (که برخی اش حتما نیست) این روش شما هم در تلقین امری که وجود ندارد صحیح نیست. با دستمال کثیف نمی شود آلودگی ها را زدود.
  خود دانید…


  سلام
  در زمان و فضایی که همه دارند احمدی نژاد یا اطرافیان او را به ادعای ارتباط با امام زمان متهم می کنند، وقتی کسی بیاید بگوید بهائیت هم از ادعای ارتباط با امام زمان شروع شد، این حرفش چه معنی می دهد؟ چرا اینقدر خودتان را به کوچه علی چپ می زنید؟ حرفها را باید در زمینه و کانتکستی که بیان می شوند شنید تا به منظور گوینده حرف پی برد. این حرف جناب مصباح در زمینه تبلیغاتی فعلی ایران، مصداقی جز احمدی نژاد یا اطرافیانش ندارد.

 4. سلام
  عطف به پی نوشت:
  به نظرم پافشاری شما برای رد “انتساب/ارتباط خود با امام زمان” بیجاست. طبیعتاً نباید انتظار داشت احمدی نژاد بیاید و علنا بگوید من فرستاده یا نایب یا مرتبط امام زمان هستم، چرا که موضع گیری علیه او بسیار طوفانی می شود. احمدی نژاد هم آنقدر عاقل هست که چنین نکند. فلذا سؤالهایی که مطرح کرده اید، بلاموضوعند.
  اما این حلقه، نه جریان به اصطلاح انحرافی (که به وجود آن مجزای از احمدی نژاد اعتقادی ندارم) بلکه خود احمدی نژاد، کُدهایی در این جهت میدهد. باید رد کُدها را گرفت، از همان اولش، از هالۀ نور. به بیان عوامانه ترش، میخواهد برای خودش قداست بتراشد.


  سلام
  من از کدی که آورده اید، منطقا نمی توانم ادعای ارتباط را نتیجه بگیرم.

 5. سلام
  دست شما درد نکند. خیلی نوشته جالب و بدیعی بود. آن هم پس از سه سال…
  با این همه ادعای احمدی نژادی بودن، تاحالا ندیده بودم. خواندم و لذت بردم و یکبار دیگر در دلم به دکتر آفرین گفتم.
  در ضمن اگر جوابی گرفتید، ما را هم خبر کنید! اگر جوابی گرفتید!
  یا علی

 6. عجیبه شما از هر دری فقط در تطهیر این جریان میکوشید حتی بامتهم کردن عالمی مثل آیت الله مصباح شما دیدید که رهبری هم در باره اون سی دی موضع گیری نمودند معلوم نیست شما رهبری را قبو ل دارید یا جریان انحرافی را
  به هر حال برادر اینقدر سعی نکن آ ز امام وانقلاب مایه بگذاری که این جریان منحرفی را پاک کنی باورکن ثواب که نمیکنی داری حق را می پوشانی وبه چه قیمتی؟
  شما بازهم میخواهید مثلا با حاضر جوابی پاسخم ر ا بدهید سند بخواهید وغیر ذلک
  ولی دیگر خو د دانید
  یاعلی


  سلام
  این شما هستید که مرغتان یک پا دارد. اظهارات رهبری چه ربطی داشت به این تهمت که احمدی نژاد یا اطرافیانش مدعی ارتباط با امام زمان هستند؟ جواب پنج تا سئوال مرا اگر می توانید بدهید وگرنه طلبکار نباشید. مرا هم از اسم امثال حضرت آیت الله مصباح یزدی نترسانید. بالاتر از ایشان هم اگر ادعای بدون سند بکند باید پاسخگو باشد چه برسد به ایشان. من مسلمانم و ملاکم اشخاص نیستند. من وظیفه دارم که در برابر حقیقت تسلیم باشم نه اینکه اسم و سابقه و عنوان افراد مرعوبم کند.

 7. اگه یادتون بیاد اون مصاحبه خبری که محمود خان در مورد هدفمندی یارانه ها: عدالت کار کیه ؟؟ ما با هدفمندی چکار می کنیم؟؟ پس کار ما . . .
  این طرز حرف زدن و منتسب کردن کار های اجرایی دولت به امام زمان خطر ناک است مثلا الان که بواسطه هدفمندی دوباره اقشار پایین آسیب دیدند می توان گفت که عدالت امام زمان که محمود خان ادعای آن را داشت مورد خدشه است..


  این فرض شما که به واسطه هدفمندی دوباره اقشار پایین آسیب دیدند فرضی است به شدت قابل خدشه و قابل بحث. جملاتی هم که در ابتدا به دکتر احمدی نژاد منسوب کرده اید را به این شکل نشنیده و ندیده ام. لطفا تاریخ سخنرانی را بیاورید و مواظب باشید که پیشداوری، شما را به تحریفگری نکشاند. چیزی که من شنیدم چیزی با این مضامین بود: پولی که برای هدفمندی یارانه ها می دهیم پولی نیست که من و امثال من بخواهیم برای دادن آن منت بر سر مردم بگذاریم. پول امام زمان است و این پول هم برکت دارد.
  بنده در این حرف هیچ اشکالی نمی بینم. بهترین تعبیری که در مورد بیت المال می شود کرد همین است.

 8. الحمدلله مثل اینکه شما از هیچ چیز نمی ترسید وواقعا شجاع هستید!!
  خوب اعتماد به نفس دیگه کاریش نمیشود کرد
  وفقط شما مسلمانید وفقط شما مرعوب نمیشوید
  جالبه این سخنها برای ما بسیار آشناست
  البته بدون اینکه قصد توهین ویا تهمت داشته باشم
  بعضی از گروههای اوایل انقلاب هم از هیچکس نمی ترسیدند وفقط در مقابل اسلام!!!وظیفه داشتند
  برادر محترم کمی آهسته تر برو ید وفکر کنید
  باور کنید برای همه بهتر است

 9. سلام اقاحامد
  انگار دکتر این مطلب رو برای زمان حال نوشته!
  راستی ! شما هم دیدار حضرت آقا رفتید؟
  اگه اره یه حاشیه هم از اون بنویسید


  سلام
  بله من هم در مراسم دیدار آقا حضور داشتم. به نظرم گفتنی ها را یک سری از دوستان همکار در وبلاگهایشان گفته اند و هرچه من بنویسم تکرار مکررات است.

 10. سلام بر حامد عزیز
  (بله من هم در مراسم دیدار آقا حضور داشتم. به نظرم گفتنی ها را یک سری از دوستان همکار در وبلاگهایشان گفته اند و هرچه من بنویسم تکرار مکررات است.)

  میشه بگی کدوم وبلاگها ؟


  سلام
  وبلاگهای سید عارف علوی و مجدالدین معلمی

 11. البته من آن کُد را به عنوان یک نقطۀ شروع معروف ذکر کردم. درست میگویید. منطقا نمیشود ارتباط را نتیجه گرفت. اما قرار هم نیست منطقا بشود ارتباط را نتیجه گرفت. اگر با استنادات محکمه پسند میشد چنین کاری کرد، خود محمود به دردسر می افتاد.
  پس این کُدها را به گونه ای دوپهلو و ایهام دار میدهد، تا بتوان از آنها چنین برداشتی کرد و در ضمن امکان تکذیب رسمی چنین برداشتی هم وجود داشته باشد. استاد دیگر این کار، مشایی است.
  البته به نظر شخصی من، آنها بیخود در این راستا (برای وجهه مقدس سازی از خودشان) تلاش میکنند و ضرر این تلاش (وازدگی مخاطب) بیشتر از نفعش است. ولی به هر روی، روشی که برای این کار انتخاب کرده اند بدین صورت است.

 12. سلام
  درباره موضوعی که در پاسخ به کامنت عطار مطرح کردید شاید شنیدن این نکته برای شما جالب باشد :
  در دور سوم سفرهای استانی دکتر به استان سمنان در جلسه ای که تحت عنوان دیدار منتخبین و فرهیختگان استان در سالن هلال احمر شهر سمنان برگزار شد و بنده نیز از حاضرین در آن جلسه بودم شنیدم که دکتر گفت : “در شب قبل از آغاز هدفمندی یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و به ایشان گفتم ما تمام برنامه ریزی ها را انجام داده و آماده شروع طرح هستیم . ایشان پس از شنیدن سخنانم مسائلی را گوشزد کرده و گفتند فلانی برو به مردم بگو این پولی که پرداخت میشود پول امام زمان است و قطعا برکت دارد ”

  دکتر هم در سخنرانی قبل از هدفمندی همین مطلب را گفت اما نگفت این سخن مقام معظم رهبری است . و جالب عکس العمل برخی سایت ها در تمسخر این سخن بعد از آن مصاحبه بود!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. جناب حامد خان..
  من خودم از اون افرادی هستم که با قانون کار حقوق می گیرم ، وام می دم ، کرایه خونه هم می دم ، و خرج های دیگه و خدا رو شکر..
  این که بهش خدشه وارده یعنی چی؟؟
  دوا اون قسمت از صحبت های محمود خان رو میگم که گفت : هدف هدفمندی چیه ؟ عدالت . هدف امام زمان چیه؟؟ (اینجا دکتر سکوت کرد) یعنی چی ؟؟ تاریخ مصاحبه هم همون مصاحبه ایی که شما کمی از اون رو گفتید که اتفاقا صرفا جهت اطلاع هم نشون داد..
  دوما ما که منظورمون هدفمندی نیسن من میگم این رویه دکتر که داره جلوی رهبری میاسته خیلی خطر ناکه.. حرف های آقا اگه بخواد رو زمین بمونه بواسطه دوستی با مشایی و غیره به همون راحتی که بهش رای دادیم ازش عبور هم میکنیم..
  کسی نگفته اینا با امام زمان ارتباط دارن ما میگیم در زمان غیبت اطاعت از ولی فقیهبرای شیعه الزامیه و گرنه به انحراف کشیده میشه..

 14. سلام همسنگر!
  واقعا بجا بود.دلم برای مظلومیت حقیقت می سوزه!
  قبلا حضرت امام برای آیت اله (ساده لوح)منتظری گفته بود حاصل عمرم!
  میزان حال فعلی افراد است.
  امر به معروف و نهی از منکر حق مردم ایت بر حکومت.وقتی علی(ع)میگه بر من هم انتقاد کنید!چظور آقای مصباح رو غیر قابل نقد می دونند!؟

 15. آیت الله مصباح اگر می خواستند مستقیم مطلبی را بگویند می گفتند و اسم هم می بردند (همان طور که قبلا چند باری اسم بردند). اما در این مورد خاص (یعنی ادعای ارتباط با امام زمان) عمدی داشته اند که اسم نبرند. حال چرا بنده علم غیب ندارم اما حدسم این است که یا مطمئن از منبع خبرها نبودند یا مثل بنده و شما یک چیزهایی از برخی نقل می شده که ایشان را به قطعیت نرسانده بود. فلذا در قالبی کلی خطر این نوع حرکت را متذکر شدند که اگر و بر فرض احمدی نژاد یا اطرافیانش همچین دیدگاهی دارند متنبه شوند.
  بهتر است به جای نیت خوانی و مصداق مشخص کردن (همان کاری که برخی در پی سخنرانی های آقا انجام می دهند) شما اصل صحبت را بررسی کنید. اگر صحبت های آیت الله مصباح اشکالی دارد بفرما والا با حرف گذاشتن در دهان افراد نمی شود آن ها را متهم به چنین مسائلی کرد.
  به گفته آقا باید بر اساس شواهد قطعی صحبت کرد نه شنیده ها و حدسیات.

 16. هر کار میکنم عقلم با اونهاییه که از احمدی نژاد ناراحتند ولی قلبم با احمدی نژاده
  دُر سخنی از زبان مبارک خودتان چند ماه پیش
  کلا هنریها بیشتر تو کار قلب و دل هستند

 17. سلام
  بسیار جالب بود…
  در مورد آیت الله مصباح من معتقدم ایشون هیچگاه حرفی رو بی دلیل نمی زنن، و همین منو واقعا نگران کرده!
  امیدوارم که این بار اشتباه کرده باشند!

 18. سلام خوب هستین
  راه وسط و میانه روی بهترین راه است هم اشتباه است که بیخودی دم از مهدویتی فراتر از واقعیت احادیث و روایات زنیم و هم اشتباهتر آنکه تمام عقاید مهدویت را به بهانه حجتیه ای خواندن رد بکنیم
  به ما سر نمی زنید ؟
  با نیاز فوری به استحمام به روزم خوشحال میشم تشریف بیاورید
  موفق باشید.

 19. شیر مادرت حلالت…
  اینها که هیچ خود ایت الله مصباح هم برای این سوالات جوابی ندارد،ندیدیم فقیه و عالم بدون سند و مدرک مسلمانی را محکوم کند که حالا دیدیم…
  روزگاری امام محمدرضا شاه را محکوم می کرد ،اما در هر سخنرانی هزاران افشاگری با سند و ادرس صحیح میداد و امروز هر کس به فکر…
  استغفرالله،امان از مردم دنیا پرست…

 20. من یه کامنت گذاشته بودم نمی دونم چه بلایی سرش اومده !

  خسته نباشید بابت بازنویسی صحبت های رییس جمهور


  سلام
  کامنت رو به صورت خصوصی گذاشته بودید.

 21. بازپینگ: ولایت عارف فقیه | آرمانشهر

 22. مطمئن باشید که احمدی نزاد هم بع از ریاستش به حاشیه میرود چون او در التزام عملی به ولایت مردود شد وبه نظر من تنها کسی که از رجال کشورمان این طور مشهود مردود شده است البته تا کنون ایشان بوده است

 23. این نظرات به عنوان نظرات یک سیا ستمدار ، فردی غرق در اوهام و تخبلات خود را فارغ از دنیا و مافیها را به تصویر می کشد که جرات و شهامت برخورد با واقعیات را ندارد و از فرط ناتوانی در حل مشکلاتی که مسئولیت حل آنها به عهده اوست به اوهام پناه بده است ومن یراس این ادعایم ذلیل دارم و دلیل آن هم شکست در دیپلماسی خارجی ، خرابتر شدن وضعیت معیشت مردم ، ورشکستگی تولید و کم شدن در آمدارزی و ….. است .این فرد بجای این توهمات باید مثل یک مرد به جنگ مشکلات میرفت و مشکلات مردم را حل می کرد .

  • مطمئن باش اگر یه آدمی مثل کاوه آهنگر که اسم وبلاگت رو از اسم اون گرفتی الان رئیس جمهور ایران بود، وضعیت همینی بود که الان هست، و امثال جنابعالی هم همین حرفها را در موردش می زدی که در مورد احمدی نژاد گفتی. بیخود سنگ امثال کاوه را به سینه نزن.

   • حامد جان ساییت هک شده است و کسی دیگری به جای تو پاسخ داده است؟ من ۴-۵ سالی است خواننده وبلاگتت هستم و به نظر نمی رسد تو اینقدر چیپ جواب افراد را بدهی.

   • بجای برخورد ایذایی بهتر بود می گفتی که حرفهای منو قبول دارید یا نه …. در آن صورت بهتر می تونستم باهات برخورد کنم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<