اتفاقا نباید یارانه ویژه ای به تولیدکنندگان فعلی تعلق بگیرد + مطلب تکمیلی

هدفمندی یارانه ها-۲

افزایش تولید، با «تقویت» طبقه تولید کننده یا «گسترش» طبقه تولید کننده؟

***
در این یادداشت از منظری به مساله نگاه کرده ام که متاسفانه این روزها کمتر از این منظر به مساله نگاه شده است.

***

چند سئوال مهم از فقهای محترم شورای نگهبان و دوستداران اجرای احکام اسلام در کشور:

آیا نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی، از نظر فقهی، جزو «بیت المال» است؟ آیا معادن نفت و گاز، جزو «انفال» هستند؟ آیا نفت و گاز، «فیء» محسوب می شوند؟ آیا «انفال» جزوی از بیت المال است؟ آیا «انفال» جزوی از «فیء» هستند و «فیء» جزوی از بیت المال است؟

***

و اما به این سئوالها هر جور جواب داده شود، نظر اسلام، که هر کودک و نوجوان مسلمانی هم از آن با اطلاع است، تقسیم «بیت المال» به صورت مساوی بین آحاد مردم است. اگر نگوییم بزرگترین چالش، یکی از چالشهای بزرگ امیرالمونین(ع) با مخالفانش، همین سیاست تقسیمِ بیت المال به تساوی بود. در روایات هم آمده است که امام عصر(عج) بیت المال را به تساوی بین مردم تقسیم خواهند کرد. البته در این مورد به جز سیره حضرت رسول(ص) و امیرالمومنین(ع) و امام عصر(عج)، احکام مسلم فقهی از فقهای بزرگ شیعه و اهل سنت هم وجود دارد که این پست وبلاگی، مجال پرداختن به آنها نیست.

در مورد فیء هم نظر اسلام، بر اساس آیه هفتم از سوره حشر این است که «فیء»، به طبقات پایین تعلق دارد و در تبیین فلسفه این تعلق، گفته شده است «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»: «برای اینکه مال، میان ثروتمندان دست به دست نگردد.» (توجه به این آیه از این نظر مهم است که این روزها در کشور ما، برخی که نماز هم می خوانند، خواهی نخواهی، مدافع دریافت سهم ویژه ثروتمندان از بیت المال یا فیء هستند!!)

پیاده سازی نظر اسلام در مورد بیت المال و فیء در عصر ما به دو شکل می تواند باشد:

۱- در انحصار گرفتنِ مطلقِ بیت المال و فیء توسط دولت برای انجام خدمات عمومی، عام المنفعه و بدون تبعیض و به عبارت دیگر، بزرگ سازی دولت و دولتی سازی که آسیبهای خاص خودش را دارد.

۲- کوچک شدن دولت (چون به هر حال وجود دولت برای انجام اموری که مردم قادر به انجام آن نیستند لازم است) و اعطای سهم مردم از بیت المال یا فیء:

در حالت دوم، از آنجا که طبقه تولید کننده، به طور نسبی جزو «اغنیاء» به حساب می آیند بر اساس آنچه گفته شد، سهم هر کدام از آحاد این طبقه، از درآمد نفت و گاز کشور، یا هیچ است (چون فیء اتفاقا به اغنیا تعلق ندارد) و یا با ارفاق، سهمی برابر با سایر با آحاد ملت است (تقسیم مساوی بیت المال از نظر اسلام)

در این میان، آنها که به سهمی ویژه و بیشتر، از ذخایر نفت و گاز کشور برای تولید کنندگان قائل هستند باید نسبت خود را با دستورات مسلم اسلام روشن کنند و جای این سئوال وجود دارد چگونه در حکومتی که اصولِ اسلام را مبنای خود قرار داده است، قوه مجریه، ملزم به اجرای قوانینی بر خلاف اصول مسلم اسلام شده است و طبقه تولید کننده هم برای دریافت سهمی بیشتر از بیت المال یا فیء و انفال، این همه وکیل مدافع پیدا کرده است. جالب اینجا است که در برخی کشورهای سرمایه داری، از برخی تولید کنندگان و صنایع، مالیاتهای ۸۰ درصدی هم گرفته می شود ولی در کشور ما، ضمن اینکه بسیاری از تولید کنندگان و صنایع، به روشهای مختلف، از پرداخت مالیات سبک ۲۵ درصدی خودداری می کنند، وکلای مدافع آنها، خواهان سهم ویژه آنها از بیت المال و فیء و انفال هم هستند که به اصطلاح واقعا نوبر است!

از آنجا که دولت، ملزم به اجرای قانون است و باید قانون را اجرا کند و رئیس جمهوری هم بر اساس سوگندی که خورده است باید اصول اسلام را اجرا کند و نمی تواند سوگند دروغ بخورد، لازم به نظر می رسد که دولت در قالب لایحه ای، خواستار تغییر در قانون هدفمندی یارانه ها شود و سهم و امتیازِ ویژه پیش بینی شده برای تولید کنندگان از منابع یارانه ها در این قانون را لغو کند.

ممکن است برخی از قائلان به سهم و امتیاز ویژه برای تولید کنندگانِ فعلی، واقعا نیت و هدفشان خیر باشد و آرمانِ افزایش تولیدِ ملی و اشتغال را در سر داشته باشند و یا بحثِ اختیارات حکومت اسلامی را در نقض برخی احکام اسلام از طریق تقسیم احکام به دو دسته «احکام اولیه» و «احکام ثانویه» را پیش بکشند و تقسیم بیت المال به تساوی یا محرومیت تولید کنندگان از فیء و انفال را جزو احکام ثانویه ای بدانند که با توجه به احکام اولیه می توان آنها را تقض کرد. در اینجا ضمن تشکیک در ثانویه بودن این حکم، لازم است این عزیزان را به این نکته توجه دهم که آرمان عزیزِ افزایش اشتغال و تولید، به جز تقویتِ قشر تولید کننده فعلی، از راه دیگری هم می گذرد که به طور قطع، هم اشتغال زایی آن بسیار بیشتر است و هم قدرت بیشتری در بالا بردن تولید ملی دارد.

ایده احمدی نژاد این است که می گوید پول یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت و همچنین گازی که روزانه تقریبا به رایگان، بخش اعظم آن به صنایع و اقشار مرفه داده می شود از آنها گرفته شود و به مردم داده شود. از این طریق، سهم یک خانواده ۴ نفری، در ماه حدود حداقل یک میلیون تومان خواهد بود.

حسابی که این یک میلیون تومان به صورت ماهانه در آن ریخته می شود، به طور خودکار می تواند ضامن دریافت وامهای کم بهره، برای احداث واحدهای کوچک تولیدی و اقتصادی باشد. چند خانواده روی هم می توانند شرکتهای بزرگتری هم تشکیل بدهند.

با آنچه تاکنون گفته شد، دو راه وجود دارد:

۱- وابسته نگاه داشتن مردم به قشر «ولی نعمت» و تقویتِ ولی نعمتانِ فعلی مردم و قوی تر کردن و ثروتمندتر کردن ولی نعمتها، به بهانه افزایش تولید و اشتغال و استفاده مردم از پس مانده های ولی نعمتها و تقویت سیستمِ «کارفرما-کارگری»

۲- تبدیل تمام مردم کشور به کارفرما. تبدیل کارگران به خویش فرمایان. گسترش واحدهای کوچک اقتصادی. اینکه هر خانواده ای، ارباب خودش باشد. چیزی که احمدی نژاد در سخنرانیهای متعددِ خویش به آن تاکید کرده است: «تبدیل تمام ۷۵ میلیون ایرانی به فعال اقتصادی.»

نگاه اول، بخواهد یا نخواهد، مردم را کارگر می پسندد و نگاه دوم، خواهان تبدیل شدنِ تمام مردم به تولید کننده و فعال اقتصادی است. روشن است که راه دوم، علاوه بر اینکه به عدالت نزدیکتر است، تولید ملی و اشتغال را نسبت به راه اول، رشد بیشتری می دهد. به قول عزیزی، راه اول، افزایش تولید «میلی» و راه دوم افزایش تولید «ملی» را در پی دارد.

نگاه اول، مبتنی بر فرضیه پوسیده، شکست خورده و امتحان پس داده «سیمون کوزنتس» است که در سال ۱۹۵۵ ارائه شد و اجرای آن به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی چند دهه، دهها کشور و حکومت را به سقوط و فروپاشی و بحرانهای شدید کشاند. فرضیه ای که رشد اقتصادی را در گرو نابرابری اقتصادی و تقویتِ طبقه تولید کننده می داند و بهره مند شدن مردم و بهبود وضعیت آنها را در حد استفاده آنها از پس مانده های ناشی از تقویتِ ثروتمندان می داند و نگاه دوم به جای «تقویت» طبقه تولید کننده، «گسترش» طبقه تولید کننده را تجویز می کند. این نگاه را می توان در کتابهایی مثل «کوچک زیبا است» نوشته «ای.اف.شوماخر» و تئوریهای جدید «جوزف استیگلیتز» دید. به دوستان احمدی نژادی توصیه می کنم حتما کتاب «کوچک زیبا است» را گیر بیاورند و بخوانند.

روشن است که تغییر مسیر از دیدگاه اول به دیدگاه دوم، در کوتاه مدت، هزینه هایی هم ممکن است داشته باشد و احتیاج به شجاعت و صبوری دارد. به هر حال جراحی است دیگر! ولی فکر نمی کنم به جز این دو نگاه، راه دیگری وجود داشته باشد. باید دید که جمهوری اسلامی در این مقطع تاریخی، کدام یک از این دو مسیر را انتخاب خواهد کرد.

مطلب تکمیلی: لحظاتی پیش مطلع شدم یکی دیگر از وبلاگنویسان احمدی نژادی که از رزمندگان قدیمی دوران جنگ هم هستند، به دادسرا احضار شده اند. ایشان به روایتی ششمین و به روایتی هشتمین وبلاگنویس احمدی نژادی است که در یکی دو ماه گذشته به دادسرا احضار شده اند و خبر احضارشان به بنده رسیده است.

لینکهای مرتبط:

نقد نظریه سیمون کوزنتس (فایل پی.دی.اف)
نقد نظریه سیمون کوزنتیس (فایل ورد)
خلاصه کتاب «کوچک زیباست»

مخالفت اسلام با سیستم «کارگر-کارفرمایی» و تایید سیستم «خویش فرمایی» و «تعاونی» در بیان شهید بهشتی

هدفمندی یارانه ها و مساله توزیع ثروت در روایتی از امیرالمومنین

49 دیدگاه در “اتفاقا نباید یارانه ویژه ای به تولیدکنندگان فعلی تعلق بگیرد + مطلب تکمیلی

 1. به نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردید :

  «یکی از چالشهای بزرگ امیرالمونین(ع) با مخالفانش، همین سیاست تقسیمِ بیت المال به تساوی بود.»

  ———————————————————————

  اگر اجرای عدالت هزار مشکل هم ایجاد کند، باز اجرای عدالت مقدم است.
  @};-

 2. سلام اقای فتاحی

  خیلی جالب بود.
  بحثی که دکتر داره ریشه در اصول اقتصادی اسلامی داره و نمایندگان مجلس که اکثرا روحانی هستند ……….
  چه میشه گفت؟! اون وقتی که حضرت اقا از حوزه ها خواستند علم تولید کنند وظیفه حوزه بود که در باب مسائل اقتصادی هم تولید علم کنه واصول اقتصاد اسلامی رو تدوین کنه ولی متاسفانه……
  خدا اخر عاقبت همه مونو به خیر کنه
  @};-

  • سلام

   متاسفانه سکوت در برابر طرح غیراسلامی کنترل جمعیت نشان داد که احتمال وجود طرحهای غیراسلامی دیگری نیز وجود دارد.
   ———————-
   دکتر احمدی نژاد : «… ما به ۱۵ میلیون خانوار دیگر می توانیم دو هکتار زمین بدهیم به شرطی که آن را آباد کنند.»
   http://rajanews.com/detail.asp?id=148673
   پیامبر (ص): «هر کس زمین بایری را آباد کند، آن زمین متعلق به او است.»
   امام صادق (ع): «هر جماعتی که زمینی را زنده و آباد نمودند، حق اولویت دارند و آن زمین، متعلق به ایشان است.»

 3. “ملت قالیباف، نباید حصیرنشین باشند!” در حالی که چنین نیست و در این گزاره فقط یک “ن” اضافی است. گزاره درست آن چنین است که: “مردم قالیباف، به ناچار حصیرنشین هستند”. چرا؟ اول اینکه ملت قالی نمی‌بافد، بلکه بخشی از مردم و بیشتر زنان روستایی قالیباف هستند. اما در میان همین ملت هم قالی زیر پای کسانی است که اصلا نمی‌دانند، قالی چگونه بافته می‌شود و در عمرشان یک بار هم چگونگی و زحمت بافته شدن یک قالی را ندیده‌اند. اگر هنگامی که روی قالی ابریشمی خود راه می‌روند گوش‌های خود را تیز کنند، صدای شکستن انگشتان دخترانی را خواهند شنید که از سنین زیر ۱۰ سال در حال گره زدن نخ‌های قالی در میان تار و پود زندگی خود هستند. چگونه می‌توان تصور کرد که بافنده قالی اصفهان یا قم یا تبریز، حتی خانه‌یی داشته باشد که مناسب انداختن قالی‌های بافته شده روی آن باشد؟ اگر در داخل کشور، مصرف‌کننده قالی اعلای اصفهان، قم و تبریز، همان بافندگان آن نیستند، در سطح جهان نیز همین قاعده برقرار است. این کشورهای ثروتمند هستند که قالی را مصرف می‌کنند و این فقرا هستند که آن را می‌بافند. شاید در تمامی اروپا یک‌ دار قالی پیدا نشود، ولی در ایران، پاکستان، افغانستان و چین تا دل‌تان بخواهد از این دارها در کنار سایر دارها برافراشته است. کدام یک از مادران، زنان، دختران و خواهران مسوولان دولتی یا نمایندگان مجلس در ایران قالیبافی می‌کنند که می‌خواهند مردم ایران همچنان قالیباف بمانند، حتما به امید اینکه هر ایرانی ۵۰ متر مربع قالی اصفهان داشته باشد؟ مردم ما با فرش ماشینی و موکت هم می‌توانند زندگی کنند و هیچ نیازی به انداختن فرش تبریز و قم و اصفهان زیر پای خود ندارند. آنچه که می‌خواهند، شغل با درآمد کافی (نه به اندازه قالیبافی) و زمینه برای بروز خلاقیت و پایین کشیدن این دارهای کذایی است. پس تا وقتی که مردمی قالیباف هستند، حصیرنشین هم هستند و همچنان باقی خواهند ماند. اگر مردم روی قالی تبریز ننشینند دچار مشکل نمی‌شوند، ولی اگر روی دریای ارز باشند و دارو گیرشان نیاید ولی به جایش لوازم آرایش وارد کشور شود، به حال این جامعه باید دلسوزی کرد.

  • سلام علیکم
   بله. اگر در سایت عدالت و پیشرفت ملاحظه کنید، قبلش هم اطلاع رسانی شده بود که استثنائا برگزار نمیشه. ان شاءالله از هفته آینده.

 4. سلام.صادقانه بگم اصلا این دوتا پست آخریت رو نخوندم فقط تیتر رو خوندم چون واقعا دیگه حوصله و اعصاب این چیزا رو ندارم .خودم گرفتم چی میخوای بگی فقط یه چیز میگم دلم برای احمدی نژاد میسوزه ما عادت دارم امیر کبیر بکشیم بعد تو کتاب تاریخ بنویسیم که بچه هامون به حماقتمون بخندن
  شما رو بابت این اعصاب فولادی تحسین میکنم کاش مثل شما بودم

 5. جدا از ضعف شدید استدلالی مطلب ارائه شده ، چند نکته کوتاه:

  یک-“جالب اینجا است که در برخی کشورهای سرمایه داری، از برخی تولید کنندگان و صنایع، مالیاتهای ۸۰ درصدی هم گرفته می شود”
  نمی دانم که چرا اینقدر بی پشتوانه حرف و استدلال می کنیم و همان حرف بدون منبع و مرجع را پشتوانه نظریه خود قرار می دهیم:

  کاش حداقل اشاره می شد که این برخی کشورها کدام کشورها هستند، آن برخی تولید کنندگان و صنایع کدام صنایع اند و …

  دو- “مبتنی بر فرضیه پوسیده، شکست خورده و امتحان پس داده «سیمون کوزنتس» است که در سال ۱۹۵۵ ارائه شد و اجرای آن به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی چند دهه، دهها کشور و حکومت را به سقوط و فروپاشی و بحرانهای شدید کشاند”

  جالب است که نظریه هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی آن نیز توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده و تجربه سقوط و اغتشاش چند دولت را در برخی کشورها داشته است. (لینک مطلب تحسین صندوق بین المللی پول از هدفمندی یارانه ها در ایران).
  http://hamshahrionline.ir/details/137692
  و چندین اشکال بنیادی و اساسی دیگر این نوشته وارد است که از آن صرف نظر می گردد

  • سلام
   ۱- در مورد مالیات ۸۰ درصدی، در برخی کشورها می توانید به این فیلم نگاه کنید که یکی از وزرای سابق کابینه بلژیک چنین ادعایی در مورد سیستم مالیاتی کشورش می کند:
   http://pishraft.org/category/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/
   (به این فیلم لینک دادم چون سوای تایید ادعایم، دیدن خود فیلم هم موضوعیت دارد.)
   ممکن است این ۸۰ درصد، موردی کمیاب باشد ولی آنچه بدیهی است اینکه درصد مالیات بر درآمد اقشار ثروتمند در بیشتر کشورهای سرمایه داری، به مراتب بیشتر از ایران است.

   ۲- در مورد لینکی که داده اید چند نکته به نظرم می رسد:
   – این لینک، «گزارش» «جمعی» از کارشناسان صندوق بین المللی پول است و نشان نمی دهد که دولت ایران، «نسخه» تجویز شده توسط این صندوق را اجرا کرده است. جالب اینجا است که در همین لینک، مثلا به اجرای سیاستهای انقباضی توصیه شده است که فکر نمی کنم بازتوزیع ثروت ملی از طریق پنج برابر کردن یارانه نقدی خانوارها، سیاستی انقباضی محسوب شود.
   – اینکه صندوق بین المللی پول و به خصوص بانک جهانی، متاثر از نظریه کوزنتس بوده اند، امری کاملا بدیهی است. ضمن اینکه بانک جهانی سه دهه بعد از تجویز نسخه متاثر از فرضیه کوزنتس، در گزارشی به اشتباه بودن این سیاستها اشاره کرده است. مطالعه لینکی رو هم که در پای مطلبم داده ام بهتون توصیه می کنم.

   در مورد ضعف شدید استدلالم هم ممنون می شوم توضیح بدهید.

  • پیشنهاد اولیه هفته وحدت از منتظری بود و امام خمینی روی آن صحه گذارد. بنابراین هاشمی راست گفته اما این راست را با غرض خاصی می گوید.

 6. خوب شد رهبری در سفر اخیر به خراسان شمالی بعد از قریب پنج شش سال راجع به مسأله خانم های “بد حجاب” صحبت فرمودند تا باز هم وفاداران دست های نامرئی و مافیای ناشناخته را عامل دستور به نیروی انتظامی (فراتر از فرمان فرمانده اش) برای بی حیثیت کردن زنان این سرزمین بدانند (واقعا میدانند؟!)

 7. کودتای انتخاباتی دیگری کلید خورد: دفاتر روزنامه های اعتماد، شرق، بهار، آرمان و هفته نامه آسمان شبانه مورد هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته و تعداد زیادی از روزنامه نگاران این نشریات دستگیر شده اند.
  علاوه بر دستگیری سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل، اخبار تایید نشده حکایت از دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران از جمله امیلی امرائی، نسرین تخیری٬ اکبر منتجبی، پوریا عالمی٬ نرگس جودکی، صبا آذرپیک، جواد دلیری، مطهره شفیعی، ساسان آقایی و پژمان موسوی دارد.

 8. از اینکه همفکران این دولت بتوانند در دور بعدی فرصت خدمتگذاری داشته باشند، تقریبا ناامید هستم.
  فقط امیدوارم کسانی که کینه ی احمدی نژاد را دارند رای نیاورند تا به این مرد بیش از این ظلم نشود.

 9. سلام
  مردم یکبار به جریان غربگرای لیبرال رای دادند و فهمیدند که این جریان با انقلاب تناسب ندارد ، همان مردم آنها را حذف کردند ، حتی اگر در سال ۹۲ فردی با اندیشه ی غرب گرایانه ولی ظاهر انقلابی (مانند رضایی یا قالیباف ) رای یباورد همین مردم بعد از چند سال متوجه می شوند که این تفکر هم با انقلاب تناسب ندارد و آنها را حذف خواهند کرد.
  ولقد کتبنا فی الزبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون

 10. بنازیم به این عدل ( به اصطلاح ) الهی که آفتابه دزد ها انگشتشان قطع میشود و دزد های میلیارد در میلیاردی در کانادا با پول این ملت نجیب خوش میگذرانند. اگر طرحهای ریس جمهور محترم عملی شود امید فرجی هست البته به شرطی که ایشان هم با ملت صادق باشد مطابق سوگندی که یاد کرده همه حقایق را با مردم در میان بگذارد وحق ملت را به مصلحتها و گروکشی های سیاسی نفروشد و گرنه ایشان هم میشود یک مقام پرست. هنوز به ایشان چشم امید داریم.

 11. با سلام
  کمی منطقی باشید @};-
  پرداخت یارانه ها اضافه کردن هزینه های سرام اور بردوش تولید کنند ه ومصرف کننده چه نفعی به ملت می رساند ؟!
  احمدی نژاد در حالی وعید کمک های جبرانی به مردم را می دهد که گویی سخنان چند هفته گذشته خود در صحن علنی مجلس را از یاد برده است!

  وی در روزی که اظهاراتش در صحن علنی مجلس با حاشیه های همراه شد در جملات پایانی خود خاطرنشان کرد: «ملتی که قالی می بافد نباید روی حصیر زندگی کند. ملتی که این همه ثروت دارد نباید این مشکلات را داشته باشد.»
  http://www.seratnews.ir/fa/news/94758/متکدی-پروری-دولت-مهرورز-با-واریز-کمک-نقدی

  • سلام
   تناقض بین این دو تا رو متوجه نشدم.
   وقتی به یک نفر داری بخشی از ثروت خودش را می دهی، اسم این گدا پروری نیست.

 12. سلام .
  مطالب سایت شما بسیار موثر است . مخصوصا در این شرایط حساس .
  حواستان باشد که باید حسابی وقت بگذارید در روز های آینده .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<